Historie vinařství

Od roku 1486 do dnešních dnů
Sláva, zkáza a obnova vinohradů v Nosislavi od roku 1673
Stav vinohradů v Nosislavi podle lánského rejstříku ze dne 29. září 1673
Horenské právo

Od roku 1486 do dnešních dnů

Roku 1486 byla Nosislav povýšena na městečko (městys). Jedním z důvodu tohoto povýšení byly i vinohrady, pro svou rozlohu a prosperitu. Pěstitelé měli o ně větší zájem nežli o obilnaření, které sice bylo pro obživu důležitější, ale nevynášelo tolik jako vinohrady. Podle daňového zatížení z r.1616, plynulo do vrchnostenské pokladny z celé Nosislavi na poplatcích ročně 500 moravských zlatých, kdežto úhrn všech jiných peněžních platů činil ročně jen 132 mor. zlatých. V té době se hospodařilo v Nosislavi ve 163 plně obydlených domech, včetně radnice, fary, obecního špitálu a rybárny. Vinic v té době bylo 232 ha, orných polí jen 222 ha. Po třicetileté válce, podle soupisu z r.1652 v Nosislavi zbylo jen 32 obhospodařovaných domů. Ostatních 131 byly pobourané pustiny bez lidí. I vinohrady byly poničeny.

R.1673 byl proveden soupis, tzv.lánský rejstřík a z něj plyne, že vinice byly už jen na 40 ha. Císař Josef I. vydal zákony na ochranu vinařství, Josef II. uzákonil r. 1784 viniční řád, přesto ale tato doba měla na vinařství zhoubný vliv. Rušení klášterů, léta neúrody a vysoká cena obilí způsobily, že se vinice rušily a měnily na pole a pastviny.

Ve druhé polovině 19. stol. došlo v důsledku hospodářských reforem k zavádění nových výnosnějších plodin. Zavlečení mšičky révokazu - fyloxera (Vitius vitifolii) v Evropě 1863, na Moravě 1890 (Šatov), houbových chorob peronospory (Plasmopara viticola) v roce 1878, padlí (Oidium) v roce 1845 z Ameriky na evropský kontinent, vlivem zhoršení klimatických podmínek, vzrůstajícího požívání lihových nápojů a konkurence cizích vín, došlo k dalšímu úpadku nejen nosislavského vinařství.

V období meziválečném a po II. svět. válce byla výměra nosislavských vinohradů 29,5 ha. V současné době je plocha registrovaných vinic v katastru Nosislavi 105,7 ha, na kterých hospodaří 82 pěstitelů.

(převzato z www.nosislav.cz)

Další články z historie:

Sláva, zkáza a obnova vinohradů v Nosislavi od roku 1673
Stav vinohradů v Nosislavi podle lánského rejstříku ze dne 29. září 1673
Horenské právo

Kalendář akcí

Výstava vín Nosislav 2023

04.03.2023 10:00

Mladá vína 2022 Nosislav - sobota 26. listopadu 2022

26.11.2022 15:00

Výstava vín Nosislav 2022 - sobota 14. května

14.05.2022 10:00
Všechny články

Novinky

Katalog Výstava vín Křepice 2014

27.02.2014 16:49

Výstavy vín 2014 a bodování

25.01.2014 21:31

Fotografie z koštu Mladých vín 2013

05.12.2013 13:00

Fotografie z vinařského zájezdu - Vinařství U Kosíků, Vinařství Maláník-Osička

29.06.2013 00:23

Fotografie z Výstavy vín Nosislav 2013

06.03.2013 14:51

Anketa

Záčastníte se Koštu vín v Nosislavi v posunutém termínu 14. května?

Celkový počet hlasů: 302