Historie vinařství

Od roku 1486 do dnešních dnů
Sláva, zkáza a obnova vinohradů v Nosislavi od roku 1673
Stav vinohradů v Nosislavi podle lánského rejstříku ze dne 29. září 1673
Horenské právo

Od roku 1486 do dnešních dnů

Roku 1486 byla Nosislav povýšena na městečko (městys). Jedním z důvodu tohoto povýšení byly i vinohrady, pro svou rozlohu a prosperitu. Pěstitelé měli o ně větší zájem nežli o obilnaření, které sice bylo pro obživu důležitější, ale nevynášelo tolik jako vinohrady. Podle daňového zatížení z r.1616, plynulo do vrchnostenské pokladny z celé Nosislavi na poplatcích ročně 500 moravských zlatých, kdežto úhrn všech jiných peněžních platů činil ročně jen 132 mor. zlatých. V té době se hospodařilo v Nosislavi ve 163 plně obydlených domech, včetně radnice, fary, obecního špitálu a rybárny. Vinic v té době bylo 232 ha, orných polí jen 222 ha. Po třicetileté válce, podle soupisu z r.1652 v Nosislavi zbylo jen 32 obhospodařovaných domů. Ostatních 131 byly pobourané pustiny bez lidí. I vinohrady byly poničeny.

R.1673 byl proveden soupis, tzv.lánský rejstřík a z něj plyne, že vinice byly už jen na 40 ha. Císař Josef I. vydal zákony na ochranu vinařství, Josef II. uzákonil r. 1784 viniční řád, přesto ale tato doba měla na vinařství zhoubný vliv. Rušení klášterů, léta neúrody a vysoká cena obilí způsobily, že se vinice rušily a měnily na pole a pastviny.

Ve druhé polovině 19. stol. došlo v důsledku hospodářských reforem k zavádění nových výnosnějších plodin. Zavlečení mšičky révokazu - fyloxera (Vitius vitifolii) v Evropě 1863, na Moravě 1890 (Šatov), houbových chorob peronospory (Plasmopara viticola) v roce 1878, padlí (Oidium) v roce 1845 z Ameriky na evropský kontinent, vlivem zhoršení klimatických podmínek, vzrůstajícího požívání lihových nápojů a konkurence cizích vín, došlo k dalšímu úpadku nejen nosislavského vinařství.

V období meziválečném a po II. svět. válce byla výměra nosislavských vinohradů 29,5 ha. V současné době je plocha registrovaných vinic v katastru Nosislavi 105,7 ha, na kterých hospodaří 82 pěstitelů.

(převzato z www.nosislav.cz)

Další články z historie:

Sláva, zkáza a obnova vinohradů v Nosislavi od roku 1673
Stav vinohradů v Nosislavi podle lánského rejstříku ze dne 29. září 1673
Horenské právo

Kalendář akcí

Den otevřených sklepů Nosislav - 7. září 2019

07.09.2019 13:00

Výstava vín Nosislav 2019

02.03.2019 10:00

Mladá vína 2018 Nosislav - sobota 24. listopadu 2018

24.11.2018 15:00
Všechny články

Novinky

Fotogalerie z Mladých vín 2014

22.11.2014 10:20

Vinice ničí kalamitní výskyt housenky osenice

19.04.2014 14:45

Bodovací archy Nosislav 2014

01.04.2014 20:27

Katalog Výstava vín Nikolčice 2014

20.03.2014 15:24

Katalog Výstava vín Velké Němčice 2014

05.03.2014 15:52

Anketa

Budete biologicky odbourávat kyselinu jablečnou u letošních červených vín?

Celkový počet hlasů: 291

Předpověď počasí: